בית פרטי, חולון בשיתוף משרד "אור אדריכלים", 2008

כניסה ראשית